Sở di trú liên bang tiếp tục nhập cư cấp tốc liên bang từ tháng 7 / có thể gia hạn visa tới 18 tháng cho những người hết hạn visa lao động sau khi du học

연방이민성 7월부터 연방 급행 이민 재개/ 유학후 취업비자 만료자 최대 18개월 비자 연장 가능
Bộ Di trú Liên bang đã thông báo rằng họ sẽ mở một cuộc xổ số liên bang vào đầu tháng Bảy. Bộ trưởng Nhập cư Sean Frazier cho biết, từ đầu tháng 7, quá trình lựa chọn và mời các ứng viên nhập cư có tay nghề và việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ được tổ chức. Ông nói thêm rằng đối với những người hết hạn thị thực lao động sau khi du học trong năm nay, các biện pháp sẽ được thực hiện để kéo dài thời hạn thị thực lên tới 18 tháng.

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.


You may also like Xem tất cả