Các lưu ý liên quan đến xét nghiệm corona và tiêm phòng khi nhập cảnh từ Canada đến Hoa Kỳ và từ Hoa Kỳ đến Canada

캐나다에서 미국으로, 미국에서 캐나다로 입국시 코로나 검사 및 백신접종 관련 준수사항
Như đã biết, từ ngày 8 tháng 11 năm 2021, việc nhập cảnh bằng đường bộ từ Canada đến Hoa Kỳ đã có thể thực hiện được. Do đó, các hướng dẫn liên quan đến kiểm dịch corona phải tuân theo khi nhập cảnh cũng đã được công bố.

Khi nhập cảnh bằng đường bộ chỉ cần giấy chứng nhận tiêm chủng, còn khi đi máy bay phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính nhận được trong vòng 72 giờ sau khi lên máy bay cùng với giấy chứng nhận tiêm chủng.

Khi nhập cảnh trở lại Canada sau khi rời Hoa Kỳ, cần phải có xác nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính nhận được trong vòng 72 giờ, cho dù bằng đường bộ hay chuyến bay.

Nếu bạn đi từ Canada đến Hoa Kỳ bằng đường bộ và quay trở lại Canada trong vòng 72 giờ, bạn có thể xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính mà bạn đã nhận được trước khi rời Canada khi vào Canada.

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.


You may also like Xem tất cả