Tìm hiểu tỷ lệ việc làm trung bình của từng trường cao đẳng tại Ontario, Canada (2009~2016)

캐나다 온타리오주 각 컬리지 평균 취업률 알아보기 (2009~2016)

Tìm hiểu tỷ lệ việc làm trung bình của từng trường cao đẳng tại Ontario, Canada (2009~2016)
Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp của mỗi trường cao đẳng ở Ontario từ 2009-2010 đến 2015-2016.

Những số liệu thống kê này do Bộ Giáo dục Ontario biên soạn và cần phải hiểu chúng trên cơ sở rằng mỗi tỉnh có thể có các phương pháp và tiêu chuẩn khác nhau để tạo số liệu thống kê, vì mỗi tỉnh có chính sách giáo dục riêng.

Ngoài ra, các trường cao đẳng ở các thành phố lớn như Toronto có nhiều chương trình khó trực tiếp dẫn đến việc làm, chẳng hạn như các chương trình nghệ thuật, vì vậy rất khó để so sánh chúng với các trường cao đẳng ở các thành phố nhỏ.

Ngoài ra, do tỷ lệ có việc làm ở mỗi chuyên ngành là khác nhau nên việc chọn trường dựa trên tỷ lệ có việc làm của toàn trường có thể dẫn đến sai lầm.

Ở góc độ du học sinh có nhu cầu tìm kiếm xu hướng việc làm theo ngành học, đặc biệt là mối liên hệ dẫn đến định cư, cần có sự cân nhắc kỹ càng hơn khi chọn ngành học và trường học.

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.


You may also like Xem tất cả