Có thể nộp đơn xin Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (PGWP) để gia hạn thêm 18 tháng

코로나19로 인해 고용 불이익 받은 캐나다 졸업 후 취업비자 PGWP (Post-Graduation Work Permit) 18개월 연장신청 가능

Vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, Cục Di trú và Nhập cư Canada (IRCC) thông báo rằng họ có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc mở bổ sung nếu thị thực hết hạn hoặc sắp hết hạn trong số những người có PGWP có thể tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và đại học ở Canada.

Thị thực làm việc mới được gia hạn có hiệu lực trong 18 tháng và có thể nộp đơn từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021. Phương thức áp dụng cụ thể sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 1.

Ứng viên đủ điều kiện là những người đáp ứng các điều kiện sau đây.

1) Bạn có PGWP đã hết hạn vào hoặc sau ngày 30 tháng 1 năm 2020 hoặc sắp hết hạn trong vòng 4 tháng kể từ ngày nộp đơn;

2) Cư trú tại Canada vào thời điểm nộp đơn;

3) Bạn phải có thị thực hợp pháp hợp lệ.


Cục Di trú Liên bang cho biết có khoảng 6.100 người có PGWP hết hạn trong năm qua từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020, một nửa trong số họ đã trở thành thường trú nhân hoặc đã nộp đơn xin thường trú. Trong số này, những người đã trở thành thường trú nhân hoặc nộp đơn xin thường trú đều là những trường hợp đã tốt nghiệp đại học tại Canada và đã được tuyển dụng dựa trên sự nghiệp của họ tại Canada bằng tình trạng PGWP của họ.

Biện pháp này có ý nghĩa giải tỏa những sinh viên tốt nghiệp có PGWP nhưng không có cơ hội việc làm phù hợp do COVID-19 hoặc không đáp ứng thỏa đáng kinh nghiệm làm việc Canada cần thiết cho đơn xin nhập cư do thay đổi tình trạng việc làm của họ.

Đây là một tin vui để an ủi những ai đang gặp nhiều khó khăn do Corona khi ở lại Canada với tư cách PGWP, đồng thời sẽ là bước đệm tuyệt vời để tạo ra những cơ hội mới trong quá trình phục hồi kinh tế hậu COVID.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/01/government-of-canada-announces-new-policy-to-help-former-international-students-live-in-work-in-and-continue-contributing-to-canada.html


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.


You may also like Xem tất cả