Từ ngày 15 tháng 11 năm 2022, giới hạn làm việc 20 giờ trong học kỳ đối với sinh viên quốc tế được dỡ bỏ và có thể làm việc toàn thời gian.

2022년 11월 15일부터 유학생 학기 중 20시간 취업 제한 해제, 풀타임 근무 가능

Chính phủ Canada đã quyết định tạm thời dỡ bỏ các hạn chế về việc làm trong học kỳ đối với sinh viên quốc tế theo học các trường cao đẳng và đại học trở lên, do nhu cầu về nhân lực cần thiết để phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu COVID-19 đang bùng nổ.


Theo quy định hiện hành, sinh viên du học Canada được phép làm việc trong và ngoài khuôn viên trường với thị thực sinh viên và chỉ được làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần trong suốt học kỳ, không bao gồm các kỳ nghỉ.


Tuy nhiên, kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022, do những hạn chế về số giờ làm việc này sẽ được dỡ bỏ, sinh viên quốc tế sẽ có thể làm việc toàn thời gian trong học kỳ, điều này dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 500.000 sinh viên quốc tế.


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.


You may also like Xem tất cả